Kiến thức dành cho môi giới: Người mua BĐS đang tìm kiếm những gì?

Số liệu về lượt click và lượt tìm kiếm trong 2 tuần đầu tháng 9/2013. Những kiến thức tổng quan, số liệu thống kê về những gì người mua nhà đang tìm kiếm trên internet, họ click vào những đâu sẽ được VinaPlace tổng hợp và cung cấp dành cho các Chuyên viên Kinh doanh…